Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina

____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________
»  Kontakt
_______________________
_____________
Gmina Tarnów Opolski
Program800+

Program "Rodzina 800+"

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 
 

 
Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Od 1 lutego 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Ważne:

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2024 r. - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów wnioskowania :

  • Platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
  • bankowość elektroniczną.

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.Program "Rodzina 500+"                      

Program "Rodzina 500+" to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.
W związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono zakładkę dotycząca Programu "Rodzina 500+". W zakładce zamieszczono podstawowe informacje o świadczeniu wychowawczym, kontakty do jednostek realizujących ustawę, koordynatorów wojewódzkich oraz gminnych, a także inne informacje dla obywateli o programie.  


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskiem informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. rodzice i  opiekunowie dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mieszkańcy naszej Gminy będą mogli składać od momentu uruchomienia programu "Rodzina 500 plus", czyli od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na I piętrze w godzinach od :

  • poniedziałek 7:30 – 15:30
  • wtorek - czwartek 7:30 – 14.30
  • piątek 7:30 – 13:30

Aktualne informacje o programie "Rodzina 500 plus" można pozyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl


Jednocześnie informuję, że sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz programu 500 plus są prowadzone w pokoju na I piętrze w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim (pokój zajmowany poprzednio przez Policję)