Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  _____________________________
»   Strona główna
_______________________
» Pomoc Społeczna
_______________________
»  Rodzina
_______________________
» Klub Senior +
_______________________
»  Kontakt

__________________________________
Gmina Tarnów Opolski


BIPDodatek osłonowy
____________________________________________________

opublikowano:  2024-02-26      .

Jest to świadczenie mające na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu oraz żywności.

Zgodnie z przepisami, dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają:

  • w gospodarstwie jednoosobowym – 2 100 zł miesięcznie (netto);

  • w gospodarstwie wieloosobowym – 1 500 zł miesięcznie (netto).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę – polega na przyznaniu prawa do dodatku w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. W przypadku, gdy kwota dodatku osłonowego, ustalona z uwzględnieniem w/w zasady jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2022 roku.


Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego jest uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego źródła ogrzewania. Będzie wynosił jednorazowo:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł / 286,00 zł*

  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł / 429,00 zł*

  • gospodarstwo 4-5 osobowe - 486,20 zł / 607,75 zł*

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł / 822,25 zł*


*Wyższa kwota dodatku dotyczy gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania, wpisanym do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) jest: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.


Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mogą być składane do 30 kwietnia 2024 r.

Wypłata dodatku nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

                    Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego            Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

                       Klauzula RODO          Klauzula RODO