Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
_____________________________
_______
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

 
» Dodatek osłonowy
_____________________________
_______

»  Kontakt
_______________________
_____________


Gmina Tarnów Opolski


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Cmentarna 5  

46-050 Tarnów OpolskiKierownik   mgr Halina Pacholczuk
___________________________________________________________________________________

Telefony
___________________________________________________________________________________Telefon komórkowy 517 926 721
 
Telefon stacjonarny
 
77 40 03 550
 
Kierownik w. 24
Księgowość w. 25
Pracownicy socjalni w. 20
Domy Pomocy Społecznej
w. 21
Świadczenia rodzinne w. 22
Fundusz alimentacyjny
w. 23
Asystent rodziny
517 634 430
FAX
77 469 32 89
e-mail: tarnow@ops.com.pl