Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior +
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________

Gmina Tarnów Opolski


bip






















PRODUKTY Z BANKU ŻYWNOŚCI

_____________________________________________________
opublikowano:  2024-02-21   .
 

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim informuje, że od dnia 26.02.2024 r. można będzie składać wnioski w celu otrzymania produktów z Banku Żywności.

AKTUALNE KRYTERIA TO :

 • 2056,40 zł. - dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1590,00 zł. - dla osoby w rodzinie

Podczas kwalifikacji należy wykazać dochód netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.


Podprogram 2023 przewiduje około 34 kg żywności na osobę.

Artykuły:

1) Artykuły warzywne i owocowe

− Groszek z marchewką

− Koncentrat pomidorowy

− Dżem truskawkowy

2) Artykuły skrobiowe

− Makaron jajeczny świderki

− Mąka pszenna

− Kasza jęczmienna

− Płatki owsiane

− Herbatniki maślane

− Kawa zbożowa rozpuszczalna

3) Artykuły mleczne

− Mleko UHT

− Ser podpuszczkowy dojrzewający

4) Artykuły mięsne

− Szynka wieprzowa mielona

− Szynka drobiowa

− Pasztet wieprzowy

− Szprot w oleju

5) Cukier

− Cukier biały

6) Tłuszcze

− Olej rzepakowy .

7) Dania gotowe

− Fasolka po bretońsku

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 774003550 wew.20

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Cmentarnej 5 w Tarnowie Opolskim w godzinach urzędowania:

Poniedziałek 7-16

Wtorek-czwartek 7-15

Piątek 7-14



Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020






CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

 Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 2. Sposób kwalifikacji:
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
   1.1. groszek z marchewką 4 kg,
   1.2. fasola biała 4 kg,
   1.3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
   1.4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   1.5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
   1.6. makaron jajeczny 4,5 kg,       
   1.7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   1.8. ryż biały 4 kg,
   1.9. kasza gryczana 2 kg,
   1.10. herbatniki maślane 0,6 kg,
   1.11. mleko UHT 7 l,
   1.12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
   1.13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
   1.14. szynka drobiowa 3 kg,
   1.15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   1.16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   1.17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
   1.18. cukier biały 4 kg,
   1.19. olej rzepakowy 4 l;

3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

 Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.



KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA



Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30 

 • Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Otmuchowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Sami dla Siebie" z siedzibą w Namysłowie, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Kędzierzynie – Koźlu, Chrześcijańska Służba Charytatywna Odział Opolski Filia w Nysie, Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba w Otmuchowie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance, Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogówku, Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Kościół  Zielonoświątkowy Zbór „Nadzieja” w Zdzieszowicach , Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, Ochotnicza Straż Pożarna Baborów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów Opolski , Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "Dwa Serca", Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice, Akcja Humanitarna "Życie" Oddział Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie, Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w Głubczycach, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż Serce Innym", Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Namysłów II, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego "Naprzeciw" Głubczyce, Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerkwi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Walce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Ząbkowickim, Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ośrodek Pomocy Społecznej Grodków, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym  , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie 

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

 2. dochód osoby i rodziny;

 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej. 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.