Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior +
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________


Gmina Tarnów OpolskiBIP


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ
_____________________________________________________
opublikowano:  2024-06 -14  .
 


    Poniżej zamieszczamy dokument "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ w Federacji Polskich Banków Żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027"


PRODUKTY Z BANKU ŻYWNOŚCI

___________________________________________________________
opublikowano:  2024-02-26      .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim informuje, że od dnia 26.02.2024r. można będzie składać wnioski w celu otrzymania produktów z Banku Żywności.

AKTUALNE KRYTERIA TO :

 • 2056,40 zł. - dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1590,00 zł. - dla osoby w rodzinie

Podczas kwalifikacji należy wykazać dochód netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Podprogram 2023 przewiduje około 34 kg żywności na osobę.

Artykuły:

1) Artykuły warzywne i owocowe

− Groszek z marchewką

− Koncentrat pomidorowy

− Dżem truskawkowy

2) Artykuły skrobiowe

− Makaron jajeczny świderki

− Mąka pszenna

− Kasza jęczmienna

− Płatki owsiane

− Herbatniki maślane

− Kawa zbożowa rozpuszczalna

3) Artykuły mleczne

− Mleko UHT

− Ser podpuszczkowy dojrzewający

4) Artykuły mięsne

− Szynka wieprzowa mielona

− Szynka drobiowa

− Pasztet wieprzowy

− Szprot w oleju

5) Cukier

− Cukier biały

6) Tłuszcze

− Olej rzepakowy .

7) Dania gotowe

− Fasolka po bretońsku

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 774003550 wew.20

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Cmentarnej 5 w Tarnowie Opolskim w godzinach urzędowania:

Poniedziałek 7-16

Wtorek-czwartek 7-15

Piątek 7-14POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus - efekty

___________________________________________________________
opublikowano:  2023-10-27      . 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim  z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.
 
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.
 
Pomoc żywnościowa trafiła do 226 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej                  z terenu gminy Tarnów Opolski.
 
Osobom potrzebującym przekazaliśmy 2,11460 ton żywności w formie paczek żywnościowych.Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

___________________________________________________________
opublikowano:  2022-04-02      .PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2021 – czerwiec 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z po-mocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:1

· OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

· OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

· OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na pod-stawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:Nazwa artykułu

Ilość sztuk na osobę

Opakowanie jednostkowe kg/l

Ilość kg na osobę

Cukier biały

4

4

4

Groszek z marchewką

8

0,4

3,20

Kasza jęczmienna

2

0,5

1,0

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12

Makaron jajeczny

9

0,5

4,50

Mleko UHT

5

1

5,0

Olej rzepakowy

4

1

4,0

Powidła śliwkowe

5

0,3

1,50

Filet w Oleju

5

0,17

0,85

Szynka drobiowa

6

0,3

1,8

Szynka wieprzowa

4

0,3

1,202. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

· warsztaty kulinarne;

· warsztaty edukacji ekonomicznej;

· warsztaty dietetyczne;

· warsztaty niemarnowania żywności,

· inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

· włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

· grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

· pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

· pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

· wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba

musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.___________________________________________________________
opublikowano:  2022-04-02      .

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim  z terenu województwa opolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
- skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa - - - zbożowa rozpuszczalna),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
- tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 224 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Tarnów Opolski.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 11,55408  ton żywności;
- 1110 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1  warsztaty edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
Kulinarnych - 1 spotkanie dla 25 uczestników


___________________________________________________________


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),

3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.


 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).


 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].
Od września 2019 zapraszamy do składania wniosków na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogam 2019.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z programu wynosi odpowiednio:


1402zł. netto - dla osoby samotnie gospodarującej

1056zł. netto - dla osoby w rodzinie

PODPROGRAM 2018

realizowany w Gminie Tarnów Opolski

w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.


Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało w gminie Tarnów Opolski 126 rodzin, w tym 287 osób. W czasie trwania programu liczba osób się zmieniała.

Ostatecznie w miesiącu maju 2019 r. liczba osób korzystających z programu w poszczególnych miejscowościach przedstawiała się następująco:


  • Walidrogi 6 osób

  • Nakło 60 osób

  • Raszowa 11 osób

  • Tarnów Opolski 114 osób

  • Kosorowice 41 osób

  • Miedziana 27 osoby

  • Przywory 9 osoby

  • Kąty Opolskie 12 osób


W czasie trwania programu żywność wydawana była systematycznie średnio co 2 miesiące. W trakcie trwania podprogramu pracownicy w każdej miejscowości należącej do naszej gminy wydawali paczki 5 razy .

Wydano 1410 paczek żywnościowych. W gminie Tarnów Opolski rozdano łącznie 13922,14 kg żywności. Każda osoba biorąca udział w programie otrzymała ok.49 kg żywności.

Z programu skorzystało 169 kobiet i 118 mężczyzn, w tym 75 osoby w wieku poniżej 15 lat i 38 osoby w wieku powyżej 65 lat. Z całej grupy odbiorców 40 osób legitymowało się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W gminie Tarnów Opolski odbyły się działania towarzyszące w postaci warsztatów kulinarnych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony odbiorców.

Zbieraniem wniosków, wydawaniem skierowań, prowadzeniem dokumentacji i dystrybucją żywności zajmowali się pracownicy GOPS w Tarnowie Opolskim.

Żywność dowożona była z Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach.
PODPROGRAM 2017

realizowana w Gminie Tarnów Opolski

w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.


Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało w gminie Tarnów Opolski 147 rodzin, w tym 355 osób. W czasie trwania programu liczba osób się zmieniała.

Ostatecznie w miesiącu maju 2018 r. liczba osób korzystających z programu w poszczególnych miejscowościach przedstawiała się następująco:

  • Walidrogi 6 osób

  • Nakło 55 osób

  • Raszowa 17 osób

  • Tarnów Opolski 148 osób

  • Kosorowice 45 osób

  • Miedziana 42 osoby

  • Przywory 24 osoby

  • Kąty Opolskie 9 osób


W czasie trwania programu żywność wydawana była systematycznie średnio co 2 miesiące. W trakcie trwania podprogramu pracownicy w każdej miejscowości należącej do naszej gminy wydawali paczki 5 razy .

Wydano 1645 paczek żywnościowych. W gminie Tarnów Opolski rozdano łącznie 17.850,80 kg żywności. Każda osoba biorąca udział w programie otrzymała ok.51 kg żywności.

Z programu skorzystało 195 kobiet i 151 mężczyzn, w tym 102 osoby w wieku poniżej 15 lat i 33 osoby w wieku powyżej 65 lat. Z całej grupy odbiorców 36 osób legitymowało się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W gminie Tarnów Opolski odbyły się działania towarzyszące w postaci warsztatów ekonomicznych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony odbiorców.

Zbieraniem wniosków, wydawaniem skierowań, prowadzeniem dokumentacji i dystrybucją żywności zajmowali się pracownicy GOPS w Tarnowie Opolskim.

Żywności dowożona była z Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach.

_________________________________________________________________
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018
– czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z
organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność
bezpośrednio do osób potrzebujących.
 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
1.  Artykuły warzywne i owocowe:
1.1. groszek z marchewką 3,6 kg,
1.2. fasola biała 3,6 kg,
1.3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
1.4. buraczki wiórki 1,05 kg,
1.5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
2. Artykuły skrobiowe:
1.1. makaron jajeczny 4,5 kg,
1.2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
1.3. ryż biały 3 kg,
1.4. kasza gryczana 1,5 kg,
1.5. herbatniki maślane 0,8 kg,
3. Artykuły mleczne:
1.1. mleko UHT 7 l,
1.2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
4. Artykuły mięsne:
1.1. szynka drobiowa 3 kg,
1.2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
1.3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
1.4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
1.5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
5. Cukier
1.1. cukier biały 4 kg,
1.2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
6. Tłuszcze
1.1. olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe
1.1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
warsztaty kulinarne;
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.
KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWAInformujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30 

 • Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Otmuchowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Sami dla Siebie" z siedzibą w Namysłowie, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Kędzierzynie – Koźlu, Chrześcijańska Służba Charytatywna Odział Opolski Filia w Nysie, Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba w Otmuchowie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance, Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogówku, Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Kościół  Zielonoświątkowy Zbór „Nadzieja” w Zdzieszowicach , Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, Ochotnicza Straż Pożarna Baborów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów Opolski , Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "Dwa Serca", Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice, Akcja Humanitarna "Życie" Oddział Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie, Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w Głubczycach, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż Serce Innym", Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Namysłów II, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego "Naprzeciw" Głubczyce, Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerkwi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Walce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Ząbkowickim, Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ośrodek Pomocy Społecznej Grodków, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym  , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie 

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

 2. dochód osoby i rodziny;

 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej. 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.